Aqua Education Certification

Att inneha ett godkänt certifikat som intygar din kompetens  som vattengympainstruktör är en kvalitéts- och trygghetsstämpel för både dig och din arbetsgivare! För att bli certifierad så krävs godkänt resultat på både ett teoretiskt prov och en praktiskt redovisning. Det teoretiska provet görs på distans över webben och innebär att du svarar på ett antal teoretiska frågor. För det praktiska provet (också på distans) behöver du själv spela in (filma) dig själv när du leder vattengympa och skicka in filen för bedömning till Maria Ström på maria@mabrainstitutet.se.

Om du av någon anledning inte skulle klara provet första gången, så kommer Maria att ge dig feedback på vad du behöver öva mer på för att bli godkänd på nästa försök. Att genomföra certifieringsprov är inget du behöver vara nervös för – vi vill givetvis att du ska klara av uppgiften och uppmuntrar dig att försöka igen om det inte går vid första försöket! Certifieringsproven kan göras om så många gånger som behövs för att du ska bli godkänd.

Certifieringsprov: distans på webben
Förkunskaper: Aqua Basic, Aqua Instructor, Aqua Deep Water
Pris: 519 kr inkl. moms
Till anmälan

Du som vill bli certifierad vattengympainstruktör för djup bassäng kan certifieringspröva för certifikatet Aqua2music Deep Water GOLD Certified Instructor. För att få genomföra certifieringsprovet, så behöver du ha gått minst AQUA BASIC, AQUA INSTRUCTOR och AQUA DEEP WATER med godkända resultat. Du behöver också kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg om minst 20 timmars praktisk erfarenhet av att leda vattengympagrupp/er under en period av minst 6 månader, samt intyg om genomgången HLR-utbildning och SLS´s märkestagning Delfinen (ej äldre än 6 mån).

Kriterier för att bli godkänd på certifiering: A2M Certifieringskriterier Deep Water 2014

© Copyright Aqua2music AB, 2017

Kommentarer inaktiverade.