Shallow Water GOLD Certification

Certifieringen innefattar ett PRAKTISKT moment och ett TEORETISKT moment (detta).

För GODKÄND krävs:
– att du komponerat 1 vattengympapass till musik (friskträning, grund bassäng)
– att du uppvisar färdigheter i att instruera vattenrörelser från land s.k. vattensimulans (hållna rörelser, förda rörelser, fritt rörelseflöde, bundet rörelseflöde, rimliga rörelser samt som minimum använder musiken som arbetsmusik)
– att du klarar minst 65% av det teoretiska provet

För VÄL GODKÄND krävs:
– att du komponerat minst 2 vattengympapass till musik (friskträning, grund bassäng)
– att du uppvisar färdigheter i att instruera vattenrörelser från land s.k. vattensimulans (hållna rörelser, förda rörelser, fritt rörelseflöde, bundet rörelseflöde och rimliga rörelser) samt att du klarar integrera verbala och kroppsliga instruktioner
– att du instruerar vattenövningar till musik och klarar byta rörelser i taktövergångar och gärna uppvisar färdigheter i att följa musikens uppbyggnad (musikanalys)
– att du klarar 80% eller mer av det teoretiska provet

DEN TEORETISKA DELEN: Frågor Med Vattnet som Redskap kräver behörighet via inlogg och ges i samband med ansökan om GOLD Certification. OBS när du skall utföra frågorna så har du ETT tillfälle på dig och provsvaren skall ges inom 120 minuter (2 tim). Tiden räknas från det att DU KLICKAR på ”Frågor Med Vattnet som Redskap”.

Vid Icke Godkänd kan omprövning ske – kontakta isåfall Aqua2music.

Kommentarer inaktiverade.