Therapy Hab – Mer Flyt

  THERAPY HAB – Kurser i hydroterapi inom HABILITERING

Här finner du kurser i hydroterapi (behandling i vatten) inom habilitering dvs uppehållande funktionsträning (ej återställande). Observera att dessa kurser ej utger sig för att vara heltäckande och skall ses som ett komplement till övrig behandling/träning.

Målgrupper: Främst barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, omsorger (OMS), och neuro.

Webbsidan är under uppbyggnad.

PRAKTISK KURSDAG: MER-FLYT®

Kurstyp: praktiska kursdagar live på kursort
Förkunskaper: inga, men rekommenderat är AQUA BASIC, AQUA INSTRUCTOR och ev PRAKTISKA KURSDAGAR SHALLOW WATER (motsvarande Med Vattnet som Redskap)
Vem: Kursen är öppen för alla inom både frisk- och sjukvård, men riktar sig främst sjukgymnaster och sjukgymnastassistenter inom Barn- och Ungdomshabilitering, OMS (omsorgerna) och Vuxenhabiliteringen.
Pris: 2 290 kr exkl. moms
Till anmälan 

Detta är en 2-dagars påbyggnadskurs i hydroterapi. Utbildningen riktar sig främst till sjukgymnaster, sjukgymnastassistenter och badpersonal som arbetar inom barnhabilitering och/eller omsorgen/OMS. Denna kurs tar upp moderna behandlingsprinciper för hydroterapi, individuell behandling i vatten enligt ”Bad Ragaz” (PNF-relaterade övningar i vatten), balansövningar och rörelseanalys i vatten. Vi använder våtväst, Hydrotone Belt, Pool Pony, ”hab-kragen” mfl hydro-hjälpmedel.

12) Praktisk kursdag – Mer-Flyt steg 1: KP & rörelseträning (live)
13) Praktisk kursdag – Mer-Flyt steg 2: Gång o Balans samt Funktionsträning (live)
14) Praktisk kursdag – Mer-Flyt steg 3: PNF-relaterad hydroterapi (live)

 

 

 

© Copyright Maria Ström, Norrköping Sweden 2012.

Kommentarer inaktiverade.