Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa Användarvillkor (tillsammans med de handlingar som anges på den) reglerar vad som gäller för användning av tjänsterna på webbplatsen www.aquaeducation.se (Aqua Education).

Vi förbehåller oss rätten att ändra Användarvillkoren utan avisering. Det åligger dig som användare att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren.

Genom att logga in på Aqua Education godkänner du Användarvillkoren. Om du inte accepterar dessa villkor, logga inte in på Aqua Education.

2. Information om vår verksamhet

www.aquaeducation.se är en webbplats som tillhandahåller tjänster i form av webbutbildningar inom vattengymnastik. AquaEducation ägs av Må Bra Institutet Norrköping AB, som är registrerat i Sverige med säte i Norrköping och organisationsnummer 559035-9757 resp. momsregistreringsnummer SE559035975701.

För information och tips om våra andra produkter, utbildningar och tjänster inom rehabilitering resp. friskvård i vatten, vänligen besök www.aqua2music.se och www.aqua2follow.se.

3. Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom godkännande av dessa användarvillkor försäkrar du att de uppgifter du registrerat är korrekta och fullständiga. 

Från och med 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter till att påverka hanteringen.

Må Bra Institutet Norrköping AB uppfyller gällande lagstiftning GDPR. Vi samlar personuppgifter om dig som kund för administration i ett lösenordsskyddat användarregister. Detta för att du vid köp ska kunna bli användare av våra tjänster, tillhandahålla våra produkter och få marknadsföring från oss. Uppgifterna sparas tills de inte längre behövs för att tillhandahålla tjänster och produkter till kunden. Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för kundens användarregistrering, vi värnar om kundens integritet och vi delar inte ut några uppgifter till tredje part.

Du som kund har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att, vid behov, få dina uppgifter rättade, raderade eller uppdaterade vid felaktigheter. Vid frågor kan du kontakt info@aquaeducation.se.

4. Köp

Aqua Education tillhandahåller onlinekurser i vattengymnastik. Alla priser anges inklusive svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar eller momshöjningar som vi inte kan råda över. Betalning sker via faktura.

När du anmält dig till någon/några av Aqua Education kurser blir du kontaktad gällande access-start.

Observera att användarkontot är personligt och ej tillåts delas med andra, se vidare i användarvillkoren nedan.

5. Kundens rätt till ersättning

Du har enligt svensk lagstiftning rätt att på begäran få priset på Aqua Educations produkter nedsatt alt. ersatt om reklamationen göres inom 14 dagar förutsatt att du kan visa att produkten är defekt genom att skicka ett meddelande som beskriver reklamationen till Aqua Educations kundtjänst (en del av Aqua2music): info@aquaeducation.se

Meddelande om reklamationer avseende Aqua Education tjänster ska ske skriftligen och vara Aqua Education tillhanda snarast och senast inom 14 dagar efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt anledningen för reklamationskravet.

Vid utnyttjande av ångerrätt debiteras du en administrativ kostnad av 179 SEK (inkl.moms).

6. Åtkomst

Åtkomst till Aqua Education sker genom köp varvid du automatiskt accepterar Användarvillkoren.

Produkten är webbaserad och levereras via Internet (eventuellt kan pdf-program t.ex. Adobe Reader behövas – finns att ladda ner gratis vid webben). Det du behöver för att handla på Aqua Education en uppkoppling mot Internet.

Vi strävar efter att uppdatera Aqua Education regelbundet och sidan är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Dock garanteras inte att Aqua Education är fritt från fel, inaktuell information, driftsavbrott eller att det fungerar felfritt just i din webbläsare/datorutrustning.

7. Begränsning av åtkomst

Du kan skriftligen kontakta Aqua Education för att stänga ned ditt användarkonto.

Om du inte använt ditt användarkonto (dvs. loggat in) på Aqua Education under en period av ett (1) år har Aqua Education rätt att stänga ned ditt användarkonto.

Aqua Education förbehåller sig rätten att omedelbart, helt eller delvis, stänga av dig från hela eller delar av Aqua Education om du inte fullgör dina åtaganden enligt bestämmelserna i Användarvillkoren.

8. Ditt ansvar

Vi garanterar ej att informationen på Aqua Education inte kan innehålla fel eller tekniska brister. Det är ditt eget ansvar att själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på Aqua Education.

VIKTIGT: Aqua Education är avsedd att användas av instruktörer/terapeuter och Aqua Education frånsäger sig allt ansvar för alla typer av skador i samband med användandet av Aqua Education, se villkor 9.

Ditt ansvar omfattar även följande:

a) Du förbinder dig att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren.

b) Du förbinder dig att använda Aqua Education i enlighet med tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar, förordningar, myndighetsbeslut och den sedvänja som utvecklats för Internetanvändande.

c) Du förbinder dig att inte använda Aqua Education på sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.

9. Kopiering, spridning och immateriella rättigheter

All kopiering och otillåten vidarespridning av den nedladdade filen (även i utskriven version) är enligt upphovsrättslagen förbjuden. Det är du själv som ansvarar för att din Aqua Education produkt/er inte sprids vidare till annan användare.

Det är ej tillåtet att kopiera, överlåta eller på annat sätt distribuera Aqua Education produkter. Det är ej heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla dekompilera, bakåtutveckla (reverse engineer), ta isär eller formatera om koden i Aqua Education produkter.
All otillåten nedladdning, överföring eller annan kopiering eller ändring av något av innehållet kan vara i strid med lag eller sedvanerätt som skulle kunna bli föremål för rättsliga åtgärder. Vid utskrift, kopiering eller nedladdning av någon del av informationen på Aqua Education i strid med dessa villkor, kommer din rätt att använda Aqua Education omedelbart att upphöra och du måste returnera eller förstöra alla kopior av det material du gjort.

10. Vårt ansvar

Det material som visas på Aqua Education är utarbetad av leg.sjukgymnast Maria Ström med lång erfarenhet och expertkunskaper inom området.

Aqua Education avsäger sig allt ansvar all form av direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått för någon användare i anslutning till eller i samband med användningen av Aqua Educations produkter, se villkor 6. Detta inkluderar direkta eller indirekta förluster eller skador orsakade av t ex strejk, lockout, översvämning, eldsvåda eller annan omständighet utanför Aqua Education kontroll; attacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data; eller sådant som Aqua Education skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder kunnat undvika eller övervinna. Ansvar tas ej heller utöver vad som följer utöver lagstiftningen. Aqua Education ansvar kan under inga omständigheter överstiga priset för Aqua Education produkten. Vid fel är Aqua Education ansvar begränsat till att byta ut produkten eller att återbetala priset för produkten.

11. Länkar

Du kan länka till Aqua Education, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist, lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Dock får du inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller rekommendation från vår sida där ingen finns.

Du får inte skapa en länk till Aqua Education från en webbplats som inte ägs av dig.

När Aqua Education innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar avsedda endast som information. Aqua Education ansvarar inte i något fall för länkar till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär själv all risk för användning av sådana webbplatser.

12. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt är tillämplig på dessa villkor. Tvist med anledning av dessa villkor kan prövas av allmän domstol eller av allmänna reklamationsnämnden.

13. Villkorsändringar

Våra Användarvillkor kan ändras från tid till annan. Aqua Education kommer alltid att innehålla våra gällande villkor. Det åligger dig som användare att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren eftersom de är juridiskt bindande för dig.

Den senaste uppdateringen för dessa villkor ägde rum i juni 2014.

14. Kontakta oss

Om du har frågor, synpunkter eller idéer om material som finns på Aqua Education, vänligen kontakta oss på info@aquaeducation.se.

Tack för att du besöker Aqua Education!

Aqua Education / Må Bra Institutet Norrköping AB
Kneippgatan 12, 603 36 Norrköping
Tel: +46 70 512 83 94

Kommentarer inaktiverade.